XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W dniach 3-5 listopada br. w Warszawie odbędzie się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zjazd wybierze Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, członków Krajowej Rady, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Ponadto Zjazd będzie obradował nad wytycznymi działania samorządu i jego organów w latach 2016-2020.

Uprawnionych do głosowania jest 339 delegatów, reprezentujących 19 okręgowych izb radców prawnych.

Do tej pory kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP zapowiedziały trzy osoby: r.pr. Maciej Bobrowicz (OIRP Zielona Góra), r.pr. Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) oraz r.pr. Maria Ślązak (OIRP Gdańsk).

Zobacz także