XXII posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. To już druga w tej kadencji wizyta członków Prezydium Krajowej Rady w Toruniu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono kilkanaście wniosków w sprawach osobowych, podejmując stosowne uchwały. Ponadto podjęto uchwały w sprawie delegowania radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań na egzamin radcowski w 2019 roku, w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości oraz w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości. W drodze uchwały przyjęto także wzór protokołu z wizytacji dokonanej przez wizytatorów krajowych i okręgowych.
Przedmiotem obrad Prezydium była również kwestia związana z przystąpieniem do międzynarodowego programu edukacyjno-szkoleniowego TRALVI kierowanego do radców prawnych. TRALVI jest nowym programem edukacyjnym dedykowanym prawnikom krajów UE, de facto kontynuacją programu TRAVAW (dotyczącym przemocy wobec kobiet), w którym Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczyła w latach ubiegłych. Koordynatorem projektu jest Europejska Fundacja Prawników ELF z siedzibą w Hadze. Przy tej okazji podjęto również dyskusję dotyczącą dotychczasowej aktywności Krajowej Izby Radców Prawnych na arenie międzynarodowej oraz działań planowanych w najbliższych miesiącach.
Prezydium KRRP podjęło decyzję o przyjęciu statusu partnera polsko-amerykańskiej konferencji porównawczej na temat Państwa Prawnego „Poland – US Conference on the Rule of Law”, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja będzie zwieńczeniem obchodów 20. rocznicy powstania Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezydium poprzedzało bezpośrednio posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, dlatego omówiono również bieżące kwestie związane z porządkiem obrad.
Prezydium, przyjmując zaproszenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, r.pr. Marcina Sala-Szczypińskiego, postanowiło o organizacji kolejnego posiedzenia zaplanowanego na 12 lipca br. w Krakowie.

Zobacz także