Zapowiedź IX Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje kolejną, dziewiątą edycję Warszawskiego Seminarium Praw Człowieka. Odbędzie się ono 16 października 2015 r. w Lublinie. Seminarium gościć będzie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, która jest współorganizatorem tegorocznej konferencji.

Tegoroczne Seminarium poświęcone zostanie dyskusji na temat dysfunkcji prawa polskiego i sposobów poprawy systemu środków prawnych w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Prelegentami Seminarium Warszawskiego będą wybitni przedstawicie świata nauki oraz praktycy na co dzień zajmujący się zagadnieniami ochrony praw człowieka.
Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem.

Zobacz także