Zdobądź zaproszenie na VII Forum Młodych Radców Prawnych

Tematem przewodnim tegorocznego – VII Forum Młodych Radców Prawnych będzie zaproszenie do współpracy z samorządem radców prawnych i uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak korzystać z samorządu radcowskiego, czego od niego oczekiwać i jak zacząć brać udział w jego życiu. Wydarzenie odbędzie się 19-21 maja w Łodzi.

Aby otrzymać zaproszenie na VII Forum Młodych Radców Prawnych należy wypełnić ankietę: https://www.webankieta.pl/ankieta/923460/ankieta-opinii-dla-mlodych-radcow-prawnych.html, której założeniem jest zebranie opinii na temat samorządu radcowskiego.

Na jej podstawie wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w Forum Młodych Radców Prawnych w Łodzi.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy osoby w wieku do 35 lat, które wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Radców prawnych, którzy otrzymają zaproszenie do uczestniczenia w Forum, wyłonimy w drodze losowania, przeprowadzonego przy następujących założeniach:

  • minimum jedna osoba z każdej Izby okręgowej, z której spłynie przynajmniej jedno zgłoszenie,
  • ponadto minimum 23 osoby wylosowane z całej puli złożonych zgłoszeń.

Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia 2023 r.

Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych pomysłów związanych z działalnością radców na rynku prawniczym.

Zobacz także