Zgromadzenie Sprawozdawcze OIRP w Toruniu

W piątek 30 czerwca w Sali Kujawskiej Hotelu Filmar w Toruniu odbyło się Zgro­ma­dze­nie Sprawozdawcze Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Toruniu. Wziął w nim udział Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur.

Na Zgromadzeniu przedstawiono m.in. sprawozdania z działalności:

  • Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu,
  • Rzecznika Dyscyplinarnego,
  • Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Wysłuchano także sprawozdania Skarbnika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z wykonania budżetu w 2022 roku oraz przedstawiono projekt planu finansowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na rok 2023.

Zatwierdzono plan pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na rok 2023 i uchwalono budżet OIRP w Toruniu na 2023 rok.

Zobacz także