Kraków: Marcin Sala-Szczypiński dziekanem Rady

146 delegatów, reprezentujących liczącą ponad trzy tysiące radców prawnych Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Krakowie, zebrało się w dniu 23 czerwca br. aby dokonać wyboru władz izby na następną kadencję.

Na funkcję dziekana Rady OIRP spośród trzech kandydatów wybrany został r.pr. Marcin Sala-Szczypiński. Już w pierwszym głosowaniu  uzyskał on bezwzględną większość,  tj. 80 głosów spośród 138 uczestniczących w głosowaniu.  Nowy dziekan w poprzedniej kadencji był wicedziekanem Rady.

Dotychczasowy dziekan, r.pr. Danuta Koszyk-Ciałowicz nie kandydowała w tych wyborach. Została natomiast wybrana na członka KRRP kolejnej kadencji, który mandat ten zgodnie z ustawa otrzymuje bezpośrednio w macierzystej okręgowej izbie.

Zgromadzenie wybrało też 24 osobową Radę OIRP, członków pozostałych organów okręgowych, a także 27 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W zgromadzeniu uczestniczył Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski.

Zobacz także