Zmiana w prawie własności przemysłowej – nowe uprawnienia radców prawnych

Dnia 16 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, która rozszerza uprawnienia radców prawnych o występowanie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Do tej pory uprawnienia radców prawnych ograniczały się do występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił dwie opinie, postulując rozszerzenie uprawnień radców prawnych. Z opiniami można zapoznać się na stronie Ośrodka: http://obsil.pl/aktualnosci/opinia-obsil-krrp-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej/ i http://obsil.pl/aktualnosci/opinia-obsil-krrp-przedstawionego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej-projekt-18-lipca-2018-r/

Zobacz także