161. Konferencja Podatkowa: Egzekucja administracyjna należności podatkowych

„Egzekucja administracyjna należności podatkowych” to tytuł organizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego 161. Konferencji Podatkowej, której Krajowa Izba Radców Prawnych jest honorowym patronem. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. w godz. 9.00-16.10 w formie zdalnej, za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Założeniem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami egzekucji administracyjnej należności podatkowych. Prelegentami będą przedstawiciele doktryny, judykatury, administracji skarbowej oraz profesjonalni pełnomocnicy. Program wydarzenia dostępny jest do pobrania z załącznika pod tekstem.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania z załącznika pod tekstem) oraz dokument potwierdzający wpłatę na adres e-mail: konferencje.cdisp@uni.lodz.pl.

Organizator informuje, że:

– w przypadku przesłania formularzy zgłoszeniowych oraz dokumentów potwierdzających wpłatę do 20 kwietnia 2023 r. koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150 zł,

– w przypadku przesłania formularzy zgłoszeniowych oraz dokumentów potwierdzających wpłatę od 21 do 24 kwietnia 2023 r. koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł.

Załączniki do pobrania

Zobacz także