Webinarium International Association of Lawyers “The Future of the Legal Profession in the Age of AI”- podsumowanie

Za nami webinarium International Association of Lawyers (UIA) zatytułowane “The Future of the Legal Profession in the Age of AI”.  W wydarzeniu poświęconym przyszłości zawodów prawniczych w dobie sztucznej inteligencji, które odbyło się 7 lipca 2021 r. w specjalnej formule “UIA Capsule for Bar Leaders”, czynny udział wzięli: Amirali Nasir – wiceprezydent Law Society of Hong Kong, Maria Dymitruk, która reprezentowała Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Azharuddin Ahman – representant Malaysian Bar Association/Majlis Peguam Bar Council. Spotkanie otworzyli prezydent UIA – Jorge Marti Moreno oraz Rosa Isabel Pena Sastre, zastępując Eugenię Gay Rosell (Director, UIA Collective Members). Wystąpienia prelegentów moderował Aldo Bulgarelli – Director, UIA Collective Members.

Referaty zaproszonych gości skupiały się wokół problematyki sztucznej inteligencji w zawodzie prawnika, która z jednej strony umożliwia kancelariom prawnym oferowanie lepszej jakości usług prawnych oraz zapewnia zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki wzmożonej wydajności, a z drugiej rodzi uzasadnione obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na nasz zawód i jego standardy etyczne. Amirali Nasir przedstawił doświadczenia prawników z Hong Kongu, w którym rzeczywistość prawna funkcjonuje w dwóch płaszczyznach językowej: chińskiej i angielskiej. Opowiedział również o inicjatywach, jakie na styku prawa i nowych technologii podejmowane są przez tamtejszy samorząd zawodowy. Maria Dymitruk omówiła zagrożenia związane z podziałem rynku prawnego pomiędzy tradycyjnych prawników i alternatywnych dostawców usług prawnych (biznes technologiczny), a także zaprezentowała polskie i europejskie podejście do wyzwań, jakie w związku z tym stoją przed środowiskiem prawniczym. Azharuddin Ahman przedstawił perspektywę malezyjską, prezentując sposoby wykorzystania AI w pracy prawników oraz wyzwania regulacyjne związane z tą tematyką.

Zobacz także