24 stycznia – „Dzień Zagrożonego Prawnika” – Egipt

24 stycznia 2018 r. już po raz ósmy obchodzić będziemy Dzień Zagrożonego Prawnika („The Day of the Endangered Lawyer”). W tym roku temat przewodni koncentrować się będzie wokół niezmiernie trudnej sytuacji prawników w Egipcie – szczególnie tych zaangażowanych w działania na rzecz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

Wiele międzynarodowych organizacji pozarządowych w tym Amnesty International czy Human Rights Watch wskazuje na bardzo trudne położenie prawników w Egipcie, których głos we współczesnej rzeczywistości politycznej coraz częściej jest stanowczo tłumiony. Obecnie Egipt przechodzi jeden z poważniejszych kryzysów o charakterze politycznym i społecznym objawiającym się m.in. poważnymi naruszeniami lub wręcz brakiem przestrzegania podstawowych praw człowieka. Ofiarami tej sytuacji są nie tylko prawnicy, ale także przedstawiciele innych grup zawodowych zastraszanych przez egipskie władze – w tym działaczy społecznych i politycznych, niezależnych dziennikarzy czy lekarzy. Sytuacja uległa widocznemu pogorszeniu po obaleniu w 2013 roku prezydenta Muhammada Mursiego. Dochodzi do ograniczeń prawa swobody wypowiedzi, wolności zgromadzeń i zrzeszania się. Aresztowania często mają charakter bezprawny, a zatrzymani poddawani są torturom. Przeciwnicy obecnej władzy skazywani są na długoletnie więzienie, a nawet karę śmierci.

Dzień Zagrożonego Prawnika obchodzony jest od już od 2009 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Komisji ds. ochrony prawników Europejskiej Demokratycznej Organizacji Prawników (European Democratic Lawyer Organisation) Pana Hansa Gaasbeeka. Celem ustanowienia tego szczególnego dnia było umocnienie struktur pozwalających na podejmowanie międzynarodowych działań wspierających prawników, których prawa (wraz z prawami osób na rzecz których pracują) są łamane w różnych częściach świata. Wydarzenie to obchodzone jest 24 stycznia dla upamiętnienia daty, kiedy to w 1977 roku w Madrycie zamordowano czterech prawników wraz ze współpracownikiem, a czterech innych prawników zostało ciężko rannych.

Dzień Zagrożonego Prawnika organizowany jest przez Fundację Dnia Zagrożonego Prawnika z siedzibą w Holandii. Dodatkowe informacje znaleźć można m.in. na poświęconej temu wydarzeniu stronie internetowej: www.dayoftheendangeredlawyer.eu Zachęcamy do śledzenia informacji na ten temat lub samodzielnego podejmowania działań upamiętniających ten ważny dzień. Pozwoli to na pokazanie poparcia prawnikom znajdującym się w trudnej sytuacji w różnych częściach świata.

Dzień Zagrożonego Prawnika wspierany jest także przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy  CCBE, której członkiem jest samorząd radców prawnych.

Zapraszamy też do zapoznania się z dodatkowymi materiałami w języku angielskim:

  1. Day of the Endangered Lawyer. Focus on Egypt.
  2. Amnesty report on Egypt 2016/2017.
  3. How to support the Day of the Endangered Lawyer.

Załączniki do pobrania

Zobacz także