Oświadczenie adwokatury niemieckiej z 12 grudnia 2017 r. nt. reformy sądownictwa w Polsce

Informacja prasowa nr 14

Berlin, dnia 12 grudnia 2017 r.

Reforma sądownicza w Polsce

Niemieckie Stowarzyszenie Prawników przestrzega przed ingerencją w praworządność.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja Wenecka Rady Europy (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) stwierdziła, że planowane przez Polskę reformy sądownictwa naruszają postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa człowieka i zasady praworządności. Reformy umożliwiają władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerowanie na masową skalę w polski system sądowniczy; grożą naruszeniem zasady praworządności i mogą mieć pośredni wpływ na działania podejmowane przez prawników wobec klientów także z naruszeniem przepisów prawa.

W związku z powyższym, Niemieckie Stowarzyszenie Prawników wyraża poparcie dla uchwały podjętej kilka dni temu podczas sesji plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.

„Niezależność sędziów stanowi jeden z fundamentów państwa kierującego się w swoich działaniach zasadami praworządności”, wskazuje Wiceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników dr Thomas Remmers (adwokat i notariusz), dodając, że „niezależność ta zostaje naruszona w sytuacji gdy władza wykonawcza ma możliwość ingerowania w organizację i funkcjonowanie sądów na najwyższym szczeblu. Powyższa uwaga odnosi się także do planowanego skracania kadencji sędziów Sądu Najwyższego w Polsce i możliwości uchylania ze szczególnych powodów wydanych uprzednio prawomocnych orzeczeń sądowych.

Zobacz także