24 stycznia obchodzimy Dzień Zagrożonego Prawnika – Azerbejdżan

W tym roku oczy prawniczego świata zwrócone są w kierunku Azerbejdżanu. Sytuacja przedstawicieli zawodów prawniczych w Azerbejdżanie jest trudna, a ich prawo do niezależnego wykonywania zawodu gwarantowane przez prawo międzynarodowe i krajowe często nie jest respektowane.

Samorząd prawniczy w Azerbejdżanie, choć formalnie niezależny, w praktyce podlega decyzjom władzy wykonawczej. Tym samym, nie może skutecznie chronić swoich członków, szczególnie tych, którzy podejmują się spraw politycznie trudnych lub działają na rzecz praw człowieka. Prawnikom takim nierzadko odmawia się kontaktu z klientem, a jako wiodące w sprawie traktowane są dowody przedstawione przez prokuratora. Należy zauważyć, że Azerbejdżan jest członkiem Rady Europy i stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – prawnicy azerbejdżańscy powinni mieć tym samym możliwość niezależnego wykonywania profesji, poszanowania tajemnicy zawodowej oraz wolności wypowiedzi.

Zapraszamy do zapoznania się z petycją oraz innymi materiałami w załączeniu przekazanymi przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w języku angielskim. Petycja podpisana została przez szereg organizacji prawniczych oraz innych instytucji m.in. zrzeszonych w Koalicji na rzecz Zagrożonych Prawników. W dokumencie tym można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawników w Azerbejdżanie, a także zapoznać się z historiami i bezpośrednimi relacjami poszkodowanych prawników – szykanowanymi lub aresztowanymi w związku z podejmowaniem działań wynikających z wykonywanego zawodu.

Dzień Zagrożonego Prawnika obchodzony jest 24 stycznia dla upamiętnienia dnia, w którym w 1977 roku w Madrycie zamordowano czterech prawników wraz ze współpracownikiem, a czterech innych prawników zostało ciężko rannych. Inicjatywa realizowana jest od 11 lat, w poprzednich edycjach głównie z inicjatywy Fundacji „Dzień Zagrożonego Prawnika” z siedzibą w Holandii (Day of the Endangered Lawyer Foundation). Celem ustanowienia tego szczególnego dnia było umocnienie struktur pozwalających na podejmowanie międzynarodowych działań wspierających prawników, których prawa są łamane w różnych częściach świata – wyrażając wsparcie dla prawników okazuje się je także ich klientom i umożliwia im dochodzenie swoich praw. W poprzednich latach Dzień Zagrożonego Prawnika poświęcony był m.in. prawnikom w Pakistanie, Turcji, Egipcie, Chinach, Hondurasie i Filipinach.

Zobacz także