Rajd Bieszczadzki – jak zwykle udany

Pod każdym względem udany był XII Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych. Organizatorzy, to jest Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP oraz Okręgowa Rada Radców Prawnych w Rzeszowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Szczególną atrakcja Rajdu była możliwość zwiedzania jednego z fortów byłej Twierdzy Przemyskiej – konkretnie fortu Wernera.
Tam też zastał około stu uczestników tegorocznego Rajdu – najwięcej z OIRP w Olsztynie i Szczecinie – żołnierski poczęstunek, przygotowany przez gospodarzy twierdzy kultywujących tradycje dzielnych wojaków z okresu cesarza Franciszka Józefa.

Po raz kolejny impreza integracyjna organizowana przez samorząd radcowski była okazją do uczynku szczerego i dobrego serca. Ze środków doraźnej kwesty wśród uczestników, wspartej także przez innych radców prawnych, zakupiono i przekazano dla dzieci z placówek wychowawczo-oświatowych Gminy Baligród – gdzie stacjonują z reguły rajdowcy – wiele przydatnych tym placówkom przedmiotów. Wójt Gminy pan Robert Stępień wystosował do Prezesa KRRP, który spotkał się z uczestnikami Rajdu, list z podziękowaniami za te podarki.

„Do zobaczenia za rok ,być może w rajdzie który przekroczy wschodnią granicę”- słychać było wśród uczestników.

Zobacz także