Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

15 grudnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść rozporządzenia

Zobacz także