Posiedzenie Prezydium KRRP – porozumienia

W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium KRRP.

Prezydium KRRP zapoznało się z przedstawioną przez Wolters Kluwer ofertą specjalną udostępniania radcom prawnym „Informacji Prawnej Lex Radca Prawny” i zasadami współpracy samorządu radców prawnych i wydawcy w tym zakresie, które miałyby obowiązywać już z początkiem przyszłego roku. Przedłożona przez Zarząd WK oferta jest następstwem rozmów prowadzonych w ostatnim czasie z Prezesem KRRP i byłaby ona  skierowana do radców prawnych wykonujących zawód w ramach małych kancelarii, maksymalnie trzyosobowych, niezależnie od oferty  katalogowej. Proces zamawiania przez zainteresowanych dostępu do Lexa  w ramach oferty specjalnej, za cenę zakupu wyraźnie niższą niż katalogowa, odbywać miałby się  poprzez  urządzoną w tym celu przez WK witrynę online dostępną wyłącznie przy wykorzystaniu ustalonych i udostępnianych radcom kodów. Prezydium upoważniło Prezesa do wynegocjowania i podpisania stosownego porozumienia z Wolters Kluwer w przedmiotowej sprawie określając jednocześnie stanowisko negocjacyjne KRRP. Do ostatecznych ustaleń powinno dojść w ciągu najbliższych tygodni.

Prezydium  KRRP zaakceptowało też podpisanie porozumienia pomiędzy KRRP a Polskim Koncernem  Naftowym Orlen SA. Jego stosowanie ma umożliwiać radcom prawnym, prowadzącym kancelarie i traktowanych jako przedsiębiorcy, zakup paliwa w stacjach Orlenu i Bliska na terenie całego kraju, z  ustalonym w porozumieniu rabatem wynoszącym 12 gr/L. Odbywać się to będzie w oparciu o wydawana radcom prawnym kartę Mikroflota co skutkować będzie również, rozliczanym w okresowo wystawianych fakturach, kredytem zakupowym a także ulgami na  niektóre inne usługi i zakupy realizowane w stacjach Orlen.
Niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia zostanie ono upowszechnione przy wykorzystaniu funkcjonujących w samorządzie środków komunikowania.

Zobacz także