Posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

13 stycznia br. odbyło się czwarte już posiedzenie – powołanego we wrześniu ubiegłego roku –  Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był tym razem prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska, w tym jedno wspólne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Pierwsze ze stanowisk dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się w nim sześć podstawowych zasad, które w zgodnej opinii środowisk prawniczych powinny być zachowane przy tworzeniu prawa w państwie demokratycznym.

Uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podpisał się pod drugim przyjętym na spotkaniu stanowiskiem dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP.

Na wniosek przedstawicieli KRRP sygnatariusze porozumienia przedyskutowali też kwestie celowości i ewentualnego zakresu zajęcia wspólnego stanowiska do poselskiego projektu zmiany Konstytucji w zakresie jej postanowień dotyczących ustroju Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ten został przez Kancelarię Sejmu skierowany do konsultacji społecznych m.in. do Krajowej Rady Radców Prawnych. Do zagadnienia tego powróci się na następnym spotkaniu.

Kolejne spotkanie sygnatariuszy Porozumienia odbędzie się w lutym również w siedzibie KRRP. Być może w jego trakcie dojdzie też do spotkania z komisarzem Rady Europy, który –  jak poinformował  Rzecznik Praw Obywatelskich –  będzie wizytował nasz kraj na przełomie pierwszej i drugiej dekady lutego.

Oddzielnie publikujemy pełne teksty stanowisk przyjętych przez Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych podczas spotkania w dniu 13 stycznia br.

Zobacz także