Stanowiska Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Poniżej publikujemy dwa stanowiska Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, przyjęte na posiedzeniu w dniu 13 stycznia br.

Stanowisko nr 1/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko nr 2/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dot. gwarancji demokratycznego państwa prawnego

Zobacz także