43. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 4-5 września br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 43. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, uzupełnienia składu komisji ds. aplikacji radcowskiej, trudnej sytuacji prawników na Filipinach.

Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych i objęło honorowym patronatem: XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2019 organizowany przez Instytut Allerhandra w Krakowie oraz konferencję dot. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński.

Członkowie Prezydium KRRP zapoznali się z prezentacją ofert ubezpieczycieli, której dokonał broker Willis Towers Watston, złożonych w postępowaniu na wybór ubezpieczyciela dla radców prawnych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych oraz prezentacją oferty brokera ubezpieczeniowego Supra Brokers w zakresie współpracy z KIRP dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia radców prawnych.

Prezydium KRRP dyskutowało nad projektem zmian w Regulaminie funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz zmian w Regulaminie aplikacji radcowskiej.

Członkowie Prezydium KRRP zapoznali się ze stanowiskiem Dyrektora CMG w zakresie dalszego funkcjonowania Centrum Mediacji Gospodarczej. Dyskutowano także nad dalszym funkcjonowaniem Centrum Edukacji Prawnej w związku z rezygnacją Dyrektora CEP z pełnionej funkcji.

Zobacz także