50. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 15-16 stycznia br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 50. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, zmiany składu komisji egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie, delegowania przedstawicieli do składu zespołu do przygotowywania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2020 roku, ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, konkursu „Ambasador Mediacji”.

Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych i objęło honorowym patronatem: publikację książki składającej się z prac przygotowanych przez prelegentów konferencji Komisji Praw Człowieka KRRP pt. „Prawne aspekty procesu leczniczego” oraz polską edycję konkursu Jessup International Law Moot Court Competition.

Członkowie Prezydium KRRP zapoznali się z informacjami nt. realizacji umowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych oraz nt. stanu zaawansowania prac związanych z adaptacją siedziby KIRP przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.

Prezydium dyskutowało nad projektem modernizacji stron internetowych Krajowej Izby Radców Prawnych.

W trakcie posiedzenia Prezydium odbyło się spotkanie z r.pr. Janem Rybojadem, który przedstawił projekt mający na celu wybudowanie dla radców prawnych emerytów Domu Seniora.

Zobacz także