77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – udział Prezesa KRRP w uroczystości składania wieńców

1 sierpnia br., w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Włodzimierz Chróścik – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w imieniu wszystkich radców prawnych złożył wieniec przy pomniku „Polegli-Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Poprzez symboliczne złożenie wieńca oddał cześć powstańcom za ich bohaterstwo, patriotyzm i odwagę, którą wykazali się walcząc o honor i niepodległość Polski.

Polacy od lat solidarnie biorą udział w uroczystościach organizowanych w różnych częściach Warszawy podtrzymując pamięć o bohaterach tamtych czasów. Prezes KRRP wziął udział w modlitwie międzyreligijnej oraz w uroczystości składania wieńców na szczycie kurhanu, gdzie znajduje się pomnik „Polegli-Niepokonani”. Jest to miejsce, w którym zostały złożone prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy poległych w Powstaniu Warszawskim. Szczyt kurhanu wyłożony został kostką brukową jakiej używano niegdyś do brukowania ulic i przedstawia rannego powstańca, który swoim ciałem osłania wyrwę w barykadzie.

Podczas wydarzenia głos zabrała m.in. honorowa obywatelka m.st. Warszawy Pani Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej oraz Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Pani Wanda podkreślała jak ważne są wzajemny szacunek i tolerancja wśród społeczeństwa. Wskazywała również na konieczność pielęgnowania pamięci o osobach, które poległy podczas Powstania Warszawskiego.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia https://bit.ly/3C5GBot

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni (od 1 sierpnia do 2 października 1944 r.) i  było największą akcją zbrojną w okupowanej przez Niemców Europie. Do walk w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. żołnierzy podziemia i blisko połowa z nich zginęła w walce o suwerenność Polski. Straty były ogromne, również  wśród ludności cywilnej (ok. 180 tys. ofiar). Mieszkańcy Warszawy, którym udało się przeżyć zostali wypędzeni z miasta, które po powstaniu zostało niemal doszczętnie spalone i zburzone.

Cmentarz Powstańców Warszawy to największy cmentarz wojskowy w Polsce. We wspólnych mogiłach pochowano ponad 100 tys. mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, którzy polegli w walkach lub zostali zamordowani podczas Powstania. Pochowano tam również 3,5 tys. Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Zobacz także