Ankieta Najwyższej Izby Kontroli na temat ustawy o CIT

Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w tym roku kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”, której celem jest m.in. sprawdzenie czy przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzone jest z poszanowaniem praw podatników. Ważnym elementem oceny będzie informacja uzyskana na ten temat m.in. od podmiotów, które zapewniają podatnikom obsługę prawną.

W trakcie kontroli NIK będzie dokonywać oceny m.in. legalności i rzetelności działania organów administracji skarbowej, a przedmiotem szczególnego zainteresowania Izby będzie sposób stosowania w praktyce klauzuli generalnej o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania oraz zasady in dubio pro tributario. Ważnym elementem dla sformułowania przez NIK przyszłej oceny skontrolowanej działalności jest uzyskanie informacji, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oceniane są przez podatników oraz przez podmioty, które zapewniają podatnikom profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego, rachunkowości lub generalnej obsługi prawnej. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli zwraca się także do radców prawnych o wsparcie inicjatywy i wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem zapytania.nik.gov.pl/cit
Ankieta jest anonimowa, a zapisy odpowiedzi udzielonych przez respondentów nie zawierają żadnych informacji identyfikujących. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do analizy jakości przepisów prawa podatkowego. Termin jej wypełnienia upływa 31 października br.

 

Zobacz także