Apel Fundacji „Subsidio Venire” – 1% podatku

Fundacja „Subsidio Venire” jest organizacją pożytku publicznego od grudnia 2009 r. (numer KRS: 0000326684). W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia i wspierania naszych koleżanek i kolegów. To piękna rocznica.

W 2018 r. Fundacja przekazała potrzebującym rodzinom radców prawnych w sumie 20 083,50 zł. Fundacja w 2017 r. otrzymała z 1% podatku od blisko 100 osób kwotę około 15 tys. zł. Uprzejmie proszę o rozważenie przekazania 1% za 2018 r. naszej Fundacji. To wspaniałe, że pomagamy sobie nawzajem!

Wszyscy w Fundacji działamy pro bono. Dziękujemy za dotychczasowe bycie z nami oraz liczymy na dalsze wpieranie. Pozwalam sobie tak powiedzieć w imieniu wielu osób, którym nasz samorząd przyszedł z pomocą poprzez Fundację, oraz wszystkich, którzy angażują się w działalność fundacji.

Przekaż 1% swojego podatku Fundacji na pomoc dla członków naszego samorządu!

 

                                                                                                                                             W imieniu zarządu fundacji
                                                                                                                                     r.pr. Bartłomiej Tkacz

                                                                                                                                              Prezes Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire”

Aby przekazać 1% podatku…
Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” i numer KRS 0000326684. Można też zakreślić rubrykę udostępniającą dane adresowe darczyńcy. Wpisujemy także kwotę stanowiącą 1% podatku po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół. Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Zobacz także