Biuletyn CCBE: marzec/kwiecień/maj 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE nr 87 za okres od marca do maja 2020 r. Materiał w języku polskim dostępny jest w załączeniu oraz na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/news/ccbe-info/

Załączniki do pobrania

Zobacz także