Ankieta IBA dla młodych prawników

Zapraszamy do udziału w ankiecie przeprowadzanej przez największą organizację prawniczą na świecie – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA. Ankieta kierowana jest do w pełni wykwalifikowanych młodych prawników tj. prawników poniżej 40 roku życia i ma na celu określenie ich zainteresowań zawodowych, dążeń, aspiracji, sytuacji zawodowej etc. IBA zależy, aby ankietę wypełniło jak najwięcej prawników z różnych krajów z całego świata, dostępna jest w językach angielskim i hiszpańskim. Zapraszamy do udziału!
Proszę mieć na uwadze, że ankieta IBA nie rozróżnia polskiego zawodu radcy prawnego i adwokata. W związku z tym, przy wypełnianiu ankiety w punkcie dotyczącym wyboru wykonywanego zawodu prosimy o wybranie pola „in-house counsel” albo „other legal role” – w tym drugim przypadku należy dopisać „radca prawny – attorney-at-law”.

Zobacz także