Ubezpieczenie „pod kontrakt” – nowość w Umowie Generalnej OC na lata 2023 – 2026

Ubezpieczenie „pod kontrakt” – nowość w Umowie Generalnej OC na lata 2023 – 2026

Kancelaria Prawna lub radca prawny prowadzącego jednoosobową kancelarię prawną może uzyskać indywidualną ofertę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów (ubezpieczenie „pod kontrakt”), jeżeli potrzeba zawarcia takiego ubezpieczenia wynika z kontraktu / umowy zawartej przez kancelarię prawną lub radcę prawnego. Ubezpieczenia te

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla radców prawnych w ofercie rozszerzonej ochrony kancelarii

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla radców prawnych w ofercie rozszerzonej ochrony kancelarii

Radcowie prawni prowadzący Kancelarie Radców Prawnych mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC kancelarii) na atrakcyjnych warunkach. Oferta pozwala na zawarcie umowy przy zastosowaniu jednego z dwóch różnych czasowych zakresów ochrony ubezpieczeniowej (triggerów): popełnienia uchybienia w okresie ubezpieczenia (trigger act committed) lub zgłoszenia roszczenia w okresie ubezpieczenia (trigger claims made) oraz umożliwia podniesienie sumy gwarancyjnej aż do 20 mln zł. W ramach oferty rozszerzonej ochrony kancelarii przewidziano również ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Zniżki dla radców i aplikantów na ubezpieczenie samochodu i mieszkania

Zniżki dla radców i aplikantów na ubezpieczenie samochodu i mieszkania

W ramach nowej umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026, zawartej 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o., radcy prawni i aplikanci mogą otrzymać zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.