Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / CCBE głosem europejskiego środowiska prawniczego

CCBE głosem europejskiego środowiska prawniczego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem o Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), organizacji reprezentującej ponad milion prawników europejskich.

Od momentu powstania w 1960 roku CCBE odgrywa wiodącą rolę w obronie zasad demokratycznych rządów prawa, prezentując stanowiska i opinie przedstawicieli środowisk prawniczych dotyczące praw człowieka, równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości czy regulacji związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych.

Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła starania o członkostwo w CCBE w 1997 roku. Dwa lata później, na sesji plenarnej w Atenach, KIRP została przyjęta do CCBE jako członek obserwator, a z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stała się pełnoprawnym członkiem organizacji. W 2014 roku pierwszą w historii polską prawniczką wybraną na stanowisko Prezydenta CCBE została radca prawny Maria Ślązak, obecnie aktywnie wspierająca działania Azerbejdżańskiej Rady Adwokackiej podejmowane na forum CCBE.

Członkowie samorządu radcowskiego uczestniczą w pracach wielu komitetów i grup roboczych CCBE. Komitetowi Prawników UE przewodniczy radca prawny Joanna Wisła-Płonka, a szefem prestiżowej Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA (PD LUX) jest radca prawny Przemysław Kamil Rosiak.

13 maja br. CCBE przyjęło Stanowisko dotyczące stosowania Dyrektywy o ochronie tymczasowej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, w którym członkowie organizacji m.in. zachęcają KE oraz wzywają rządy państw członkowskich do uruchomienia specjalnych funduszy dla samorządów i stowarzyszeń prawniczych na świadczenie informacji i pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. ( Stanowisko w załączeniu)