Zapraszamy do udziału w webinarze „Radcy prawni i ich wartości. Status radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” – środa, 18 maja, godz. 10.00 (online)

Tegoroczny jubileusz 40-lecia samorządu radców prawnych to nie tylko okazja do podsumowań funkcjonowania zawodu radcy prawnego w Polsce. Rosnące wymagania klientów, pojawienie się nowych potencjalnie niebezpiecznych narzędzi, a przede wszystkim dynamiczny wzrost obrotu prawnego, obejmujący kolejne dziedziny życia – wymagają od radców prawnych stałej reakcji na wyzwania współczesności. Zmiany, jakie obserwujemy, ujawniają zasadnicze kwestie dotyczące statusu radców prawnych oraz podstawowych wartości zawodowych: ich niezależności, funkcjonowania tajemnicy zawodowej, zapobiegania konfliktom interesów oraz godności zawodowej radców prawnych.

O podstawowych wartościach zawodowych, jakie przyświecać powinny radcom prawnym w dobie współczesności, z zaproszonymi ekspertami porozmawia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Spotkanie będzie koncentrować się wokół kwestii takich, jak:
• Granice ingerencji klienta w wykonywanie czynności zawodowych
• Ochrona tajemnicy zawodowej w erze Pegasusa
• Konflikt interesów. Jak obsługiwać coraz bardziej sprzeczne interesy?
• Godność zawodu. O granicach ingerencji dyscyplinarnej samorządu radcowskiego.

W rozmowie udział wezmą:
• r.pr. Arkadiusz Karasiński (OIRP w Warszawie)
• r.pr. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (OIRP w Gdańsku)
• r.pr. Andrzej Mikosz (OIRP w Poznaniu)
• r.pr. Agnieszka Wachowska (OIRP w Warszawie)

Dyskusja przewidziana jest w formule online. Transmisja odbędzie się na platformie Zoom. Część spotkania przeznaczona będzie także na Państwa aktywność. Pytania do ekspertów będzie można kierować na platformie Zoom po wcześniejszej rejestracji na https://www.webankieta.pl/ankieta/751544/konferencja-z-cyklu-zawod-z-zasadami-radcy-prawni-i-ich-wartosci-status-zawodu-radcy-prawnego.html.
Liczymy na Państwa głos!
„Zawód z zasadami” to cykl spotkań w ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Co środę (18 maja, 25 maja, 1 czerwca i 8 czerwca) w godzinach przedpołudniowych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o kwestiach podstawowych wartości, na jakich powinien opierać się zawód radcy prawnego, etycznych wyzwaniach wykonywania zawodu w nowej rzeczywistości rynkowej czy wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego, jego udziale w samorządzie zawodowym. Wydarzenia te są uzupełnieniem prac grup roboczych i debat organizowanych przez organy samorządu radcowskiego. Poruszone podczas spotkań tematy staną się m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6-8 lipca br.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Zawód z zasadami”, pod nazwą „Radca prawny na rynku usług prawniczych. Pozyskiwanie klientów, marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej” odbyło się 11 maja. Podsumowanie webinaru dostępne jest na stronie KIRP: https://kirp.pl/radca-prawny-na-rynku-uslug-prawniczych-pozyskiwanie-klientow-marketing-i-budowanie-przewagi-konkurencyjnej-podsumowanie-webinaru/.
Do zobaczenia w najbliższą środę!

Zobacz także