Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy

Krajowa Izba Radców Prawnych przenosi Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP do Warszawy i dedykuje jego pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Do współpracy zaprosiliśmy wszystkie samorządy prawnicze.

 

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik 5 marca na spotkaniu informacyjnym w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik 5 marca na spotkaniu informacyjnym w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy.

 

W sobotę 5 marca odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności Centrum. Wzięli w nim udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy zgłosili chęć udzielania pomocy pro bono na rzecz obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną. Są w tej grupie także prawnicy posługujący się językiem ukraińskim. Spotkanie poprowadził Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Swoimi doświadczeniami podzielili się koordynatorzy r. pr. Jerzy Makowski i r. pr. Magdalena Bartosiewicz.

Celem działania Centrum będzie zbieranie informacji od osób koordynujących pomoc prawną i zapewnienie im wsparcia. Będziemy rozwiązywać zgłaszane konkretne problemy prawne, tworzyć i ujednolicać wzory dokumentów. Stworzymy mapę punktów pomocowych w całej Polsce. Będziemy organizować praktyczne szkolenia dla prawników. W Centrum dostępne będą również materiały informacyjne w różnych językach na temat aktualnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Jednocześnie uruchomiona zostanie specjalna infolinia, dzięki której osoby świadczące pomoc prawną uzyskają niezbędne wsparcie.

 

 

Szczegóły dotyczące działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej w Warszawie dostępne będą wkrótce na dedykowanej pomocy Ukrainie stronie internetowej.

Dziękujemy koleżankom i kolegom aplikantom radcowskim za pomoc w przygotowaniu naszego lokalu przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Zobacz także