Dlaczego wczoraj byliśmy na Placu Krasińskich?

Dlaczego wczoraj byliśmy na Placu Krasińskich?

– Bo na jednej z kolumn Sądu Najwyższego napisano rzymską paremię:

„Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit (D.50.17.23) – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien – uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni”;

– bo projekt ustawy o Sądzie Najwyższym czyni niezależność sądu zależnością a niezawisłość sędziów – zawisłością;

– bo projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia Sąd w Urząd Najwyższy a sędziów w urzędników;

– bo projekt ustawy o Sądzie Najwyższym czyni niezależność prawniczych zawodów zaufania publicznego fikcją, bowiem wskazany przez polityków sędzia- urzędnik , były prokurator będzie orzekał o karach dla każdego radcy prawnego i adwokata;

– bo napisano na jednej z kolumn Sądu Najwyższego: „Libertas inaestimabilis res est (D.50.17.106) – Wolność jest rzeczą bezcenną”.

Zobacz także