Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora w dniach 20-22.04.2017 r. w Gdańsku

Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora w dniach 20-22.04.2017 r. w Gdańsku

W tym roku, na zaproszenie Dziekana Jerzego Moska i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 20-22 kwietnia 2017 r. odbyła się „Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich OIRP”, należąca do „kalendarza wydarzeń w naszym samorządzie w 2017 r.”.

W pierwszym dniu złożyliśmy wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, na której Dziekan Jerzy Mosek zapoznał uczestników Narady z historią Izby Gdańskiej i działalnością Klubu Seniora Izby. W spotkaniu uczestniczyli także radcowie prawni seniorzy z Izby Gdańskiej, którzy zaprezentowali bogaty program działalności przyjętej przez Klub Seniora na rok 2017.

W porze wieczorowej odbyło się pierwsze „robocze” spotkanie Rady Klubów Seniora z Przewodniczącymi Klubów Seniora ze wszystkich OIRP, które prowadziła Przewodnicząca Rady, Helena Oprzyńska-Pacewicz. Uczestnicy omówili programy działalności Klubów Seniora w poszczególnych Izbach, przyjętych do realizacji w roku 2017. Wymienili własne doświadczenia organizacji imprez integracyjnych dla radców prawnych seniorów oraz kierunki działań na przyszłość zarówno dla Rady Klubów seniora, jak i Klubów Seniora w poszczególnych Okręgowych Izbach. W spotkaniu uczestniczył także Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie Narady, której dokonali Dziekan Jerzy Mosek i Przewodniczący KFS Mieczysław Humka. Dziekan Jerzy Mosek powitał wszystkich uczestników Narady, w tym członka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Bazylego Zacharczuka, opiekuna Kapituły, życzył wszystkim pomyślnego zrealizowania programu Narady i miłego pobytu w Gdańsku.

W merytorycznej części Narady Przewodniczący Kapituły Mieczysław Humka przedstawił przyjęty budżet na 2017 r., stanowiący część budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych oraz przedstawił zasady gospodarowania budżetem, prezentując w tym zakresie obowiązujące uchwały KRRP i przepisy ogólnie obowiązujące w Kraju z tym związane. Przewodniczący przedstawił także przyjęte na rok 2017 organizowane przez Radę Klubów Seniora imprezy integracyjne dla radców prawnych seniorów, które wcześniej zostały opublikowane na stronach internetowych oraz w czasopiśmie „Radca Prawny”, w tym w szczególności omówił planowane na lipiec w Poznaniu ogólnopolskie spotkanie integracyjne seniorów, jako imprezę towarzyszącą obchodom 35-lecia samorządu radców prawnych.

Ponadto zostały omówione sprawy związane ze sporządzaniem wniosków o przyznanie pomocy socjalnej radcom prawnym seniorom i wniosków o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu seniora.

Omówiono także przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP. Przyjęto propozycję Przewodniczącego Mieczysława Humki organizowania wyjazdów do renomowanych teatrów w Kraju połączonej z krótkim zwiedzaniem miasta.

Zostały także omówione propozycje Kapituły uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców z różnych dziedzin prawa. Przewodniczący Mieczysław Humka poinformował, że we wszystkich Okręgowych Izbach zostali powołani koordynatorzy ds. edukacji prawnej, z którymi Kluby Seniora winny nawiązać kontakty i zgłosić swój akces w prowadzeniu wykładów.

Na podobnej zasadzie omówiono współudział radców prawnych seniorów w organizacji i uczestnictwie w obchodach Międzynarodowego Dnia Prawnika i akcji „Niebieski Parasol”.

W dniu tym, w godzinach rannych odbyło się także posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora, na którym zostały rozpoznane wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 7 radców prawnych seniorów.
Pod koniec dnia uczestnicy Narady odbyli z przewodnikiem, r.pr. Iwoną Haniewicz spacer po Starówce Gdańska, zwiedzając m.in. Dwór Artusa wewnątrz, z krasomówczym opowiadaniem samego Kustosza. Byliśmy zachwyceni uzupełniającymi przewodniczkę informacjami naszego Kolegi r.pr. Zbigniewa Wojciechowskiego, Rzecznika Funduszu Seniora o miejscach i obiektach, które zwiedzaliśmy w czasie spaceru. Spotkanie w Gdańsku zakończyliśmy uroczystą kolacją nad Mołtawą, wydaną przez Dziekana i Radę OIRP.

Uczestnicy spotkania wyjechali z Gdańska wysoce usatysfakcjonowani życzliwością Dziekana Jerzego Moska i gościnnością Okręgowej Izby Radców Prawnych, pozostawiając w pamięci miłe i sympatyczne wrażenia z pobytu w Gdańsku.

Wszystkie prezentowane fotografie są autorstwa r.pr. Andrzeja Ksokowskiego, członka Kapituły Funduszu Seniora.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora