Dostęp do informacji publicznej. Komunikat Ośrodka Badań Studiów i Legislacji

W dniu dzisiejszym samorząd radcowski zwrócił się do Marszałka Senatu RP z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, polegającej na wyłączeniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej spod reżimu wstrzymywania biegu terminów proceduralnych co przewidziała specustawa z dnia 31 marca 2020 r. W szczególności zawieszenie terminów proceduralnych w praktyce sprawia, że organy władzy publicznej i inne podmioty publiczne, będące adresatami wniosków o dostęp do informacji nie są obowiązane do przestrzegania ustawowego 14-dniowego terminu załatwiania wniosków w żadnym z postępowań wszczętych w wyniku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W zakładce poświęconej informacjom prawnym w sprawie COVID-19 znajdują się informacje w sprawie listu do Marszałka Senatu oraz ekspertyza OBSiL w tej sprawie.

Zobacz także