Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Dwa dni do Kongresu Prawników Polskich

Dwa dni do Kongresu Prawników Polskich

Już w najbliższą sobotę 24 czerwca przestrzeń Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku zapełni się przedstawicielami wszystkich środowisk prawniczych w Polsce. Tego dnia obradował będzie III Kongres Prawników Polskich – jedyne takie wydarzenie, którego celem jest ekspercka debata na tematy kondycji wymiaru sprawiedliwości, reformy sądownictwa i praworządności w Polsce. Kongres to wydarzenie organizowane przez środowisko radców prawnych, sędziów ze stowarzyszenia „Iustitia”, adwokatów i prokuratorów z organizacji „Lex super omnia”. Gościem specjalnym będzie prof. Koen Lenaerts – prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Od dłuższego czasu dyskutujemy w środowiskach prawniczych o tym, jak poradzić sobie z coraz bardziej dotkliwymi bolączkami systemu wymiaru sprawiedliwości, którego działanie pozostawia wiele do życzenia – zwłaszcza z perspektywy obywateli naszego państwa. Wszyscy mamy poczucie troski i odpowiedzialności za tę prawną architekturę bezpieczeństwa, która powinna być w Polsce solidniejsza, pewniejsza, lepiej przygotowywana. Kongres, który jako KRRP zainicjowaliśmy, to znakomita okazja, by te środowiskowe dyskusje sformalizować i wypracować wspólne propozycje zmian – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

W ramach kongresu w Gdańsku zaplanowane zostały 3 duże, uzupełniające się merytorycznie debaty eksperckie. Pierwsza z nich – ma przedstawić diagnozę aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Eksperci ocenią jaki wpływ na działanie systemu miały zmiany wprowadzone w ostatnich latach.

Na prawnikach spoczywa dziś szczególny obowiązek troski o przyszłość wymiaru sprawiedliwości. Nasza działalność, przede wszystkim jej wektor, musi być oparta na niezmiennym poczuciu odpowiedzialności za sprawy obywateli. To jest nasze wspólne zobowiązanie, dlatego Kongres Prawników Polskich jest miejscem spotkania przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Ani diagnozy wymiaru sprawiedliwości, ani dyskusji o tym, jak przywrócić godność prawu i jaki powinien być wymiar sprawiedliwości nie prowadzimy dla siebie, nie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych, lecz dla obywateli. To obywatele są podmiotem w wymiarze sprawiedliwości, to ich problemy i sprawy są najważniejszekomentuje Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Druga debata ekspertów ma charakter narzędziowy – jej celem jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian, które mogą uzdrowić wymiar sprawiedliwości w przyszłości. Zaproszeni eksperci zmierzą się z zadaniem wypracowania takich propozycji, których wdrożenie poprawi dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększy sprawność postępowania sądowego i gwarancje ochrony prawnej. Celem zmian jest reforma wymiaru sprawiedliwości, aby ten stał się bardziej przystępny i obywatelski.

– Politycznie wybierana Krajowa Rada Sądownictwa, polityczna kontrola nad stanowiskami prezesów sądów, upolitycznienie prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego przyniosły katastrofalne skutki. Postępowania trwają coraz dłużej, obywatele nie mają zaufania do instytucji sądowych i prawa. Naruszane są zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Rodzi to dotkliwe skutki finansowe, które obciążają wszystkich Polaków: odszkodowania za przewlekłe postępowania, zablokowanie środków unijnych. Mamy na to receptę: będzie to pięć projektów ustaw, które zbudują nowoczesne sądownictwo – zauważa prof. UŚ Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Panel trzeci ma dać odpowiedź na pytanie, jaki model zmian w przyszłości należałoby przyjąć. W środowisku prawników w Polsce są zarówno zwolennicy „grubej kreski” jak i rozliczenia osób winnych degradacji wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach.

Podczas III Kongresu Prawników Polskich przedstawione zostaną także założenia rozwiązań reformujących system wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To projekty obywatelskie, wypracowane m.in. przez organizacje pozarządowe i Społeczną Komisję Kodyfikacyjną przy udziale różnych, nie tylko prawniczych środowisk. Wśród nich będą założenia reformy prokuratury w Polsce.

 Obecnie nie budzi już niczyjej wątpliwości, że państwo polskie potrzebuje niezależnej, profesjonalnej, dobrze zorganizowanej prokuratury – działającej w imieniu społeczeństwa i interesie publicznym. Dostrzegając, z jednej strony, całkowitą nieprzydatność dotychczasowych rozwiązań ustawowych statuujących prokuraturę w Polsce, z drugiej zaś międzynarodowe i europejskie standardy jakie winna spełniać nowoczesna prokuratura w demokratycznym państwie, prokuratorzy ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia przygotowali nowy projekt ustawy – Prawo o ustroju Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej – apolitycznej, proobywatelskiej, tańszej i bardziej efektywnej, opartej na zasadzie niezależności, odpowiedzialności, transparentności, kontroli społecznej. Jesteśmy przekonani, iż bez niezależnej prokuratury nie można zbudować niezależnego wymiaru sprawiedliwości – tłumaczy Katarzyna Kwiatkowska, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

III Kongres Prawników Polskich to wydarzenie, które umożliwia dyskusję na ważne tematy w formule hybrydowej. Na miejscu, w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności spotka się ponad 400 osób. Ale aktywny udział w debatach można wziąć także na odległość. Osoby, które zarejestrują swój udział online na stronie kongresprawnikow.pl otrzymają dostęp do specjalnego czatu, za pomocą którego będą mogły dodawać swoje komentarze w trakcie debat i zadawać pytania prelegentom.

Kontakt dla mediów i akredytacje:
Paweł Prus
Tel. 793 020 802
media@kongresprawnikow.pl