Spotkanie członków Komisji Promocji Zawodu oraz osób odpowiedzialnych za komunikację i promocję zawodu w OIRP.

Kształtowanie postrzegania Krajowej Izby Radców Prawnych poprzez przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego, wpływ spójnego wizerunku marki na jej odbiór oraz doskonalenie procesu przekazu informacji poprzez wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji to główne tematy poruszane podczas spotkania członków Komisji Promocji Zawodu KRRP oraz osób odpowiedzialnych za komunikację i promocję zawodu w Okręgowych Izbach Radców Prawnych, które odbyło się 22-24 czerwca w Gdańsku.

Projekt rebrandingu KIRP, opierający się na przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, włączając w to znak graficzny (logo) zawodu radcy prawnego i znak graficzny (logo) KIRP wybrzmiał znacząco w ostatnim miesiącu. Kwestię motywacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu poruszano na spotkaniu osób odpowiedzialnych za komunikację i promocję zawodu radcy prawnego w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz członków Komisji Promocji Zawodu, które na co dzień kreują postrzeganie OIRP i na tym tle Krajowej Izby Radców Prawych. O potrzebie posiadania spójnego wizerunku marki, który spełniałby kryteria nowoczesności, profesjonalności, wiarygodności i uniwersalności mówił prowadzący spotkanie Tadeusz II Piotr Górski, założyciel firmy BrandLive, który w swoim dorobku zawodowym przeprowadził z sukcesem rebranding ponad 300 firm. Procesy te miały istotny wpływ zarówno na fakt postrzegania instytucji których dotyczyły, ich promocji, jak i poczucia solidarności ich członków.

Spotkanie osób odpowiedzialnych za komunikację i promocję zawodu było również okazją do uczestnictwa w całodniowych warsztatach dotyczących skutecznej komunikacji. Tematyka zajęć opierająca się na zagadnieniach stosowanych narzędzi, kompetencji, sztuki słuchania i budowania relacji „ja – rozmówca” miała na celu rozszerzyć zakres technik komunikacyjnych uczestników. Szkolenie zostało zwieńczone omówieniem zagadnienia wystąpień publicznych w kontekście prezentacji treści przez najlepszych światowych mówców z naciskiem na zdolność do zjednywania sobie publiki, klarownego przekazu informacji oraz sztuki wzbudzenia zainteresowania wśród słuchaczy. Dzięki szerokiej gamie zadań warsztatowych uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu poruszanego obszaru tematycznego, co z pewnością będzie miało wpływ na jakość kreowanych przez nich komunikatów.

Zobacz także