Dwa nowe webinaria dla radców prawnych

W kwietniu i w maju Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na nowe bezpłatne szkolenia poruszające zagadnienia odpowiedzialności wspólników większościowych w spółce kapitałowej oraz obowiązku zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Oba webinaria adresowane są wyłącznie do radców prawnych.

Pierwsze z proponowanych szkoleń nosi tytuł „Odpowiedzialność wspólników większościowych w spółce kapitałowej za szkodę wyrządzoną wspólnikom mniejszościowym” i odbędzie się  27 kwietnia 2021 roku w godz. 17.00 – 20.00. Tematyka tego szkolenia obejmuje ochronę mniejszości w spółkach kapitałowych de lege lata. Omawiane będą: pojęcie interesu spółki – Interes spółki a interes wspólników, obowiązek lojalności, pojęcie akcjonariuszy większościowych w kontekście tytułowej odpowiedzialności, wina i bezprawność. Ponadto wśród zagadnień zaplanowanych do przedstawienia na webinarium znajdują się: szkoda akcjonariuszy mniejszościowych – postać i rodzaje, związek przyczynowy oraz przykłady szkód wyrządzanych akcjonariuszom. Wykładowcą jest prof. dr hab. Aleksander Kappes – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa spółek. Rejestracja: www.szkolenia.kirp.pl

Druga nowość na liście szkoleń KIRP to webinarium „Obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej”. Szkolenie odbędzie się 11 maja 2021 roku w godz. 17.00 – 20.00 również na platformie Zoom. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione m.in. relacje z akcjonariuszami z uwzględnieniem casusu PKN Orlen S.A. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Aleksander Kappes. Rejestracja: www.szkolenia.kirp.pl

Każdy uczestnik po rejestracji na wybrane szkolenie otrzyma oddzielnym e-mailem link służący do dołączenia do webinarium. Do uczestnictwa w webinarium niezbędna jest instalacja programu Zoom, który można pobrać z www.zoom.us

W obu przypadkach liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc. Każde z webinariów trwa ok. 180 minut i przysługuje za nie 8 punktów szkoleniowych. Za udział w webinarium Krajowa Izba Radców Prawnych nie wystawia zaświadczeń. Informacja o punktach szkoleniowych zostanie przesyłana do Okręgowych Izb Radców Prawnych w ciągu 10 dni od daty szkolenia.

Kontakt telefoniczny: +48 667 141 716 lub mailowy: szkolenia@kirp.pl.

Zobacz także