Dwudniowe posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych

Praca nad zmianami „Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” – to najważniejszy punkt stacjonarnego posiedzenia Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP, które odbyło się w dniach 24–25 lutego w Warszawie.

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego r. pr. Andrzej Domański.

Podczas dwudniowego posiedzenia Komisja Doskonalenia Zawodowego wraz z przedstawicielami okręgowych izb radców prawnych zajmującymi się obszarem doskonalenia zawodowego radców prawnych wypracowała propozycje zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku” przyjętego uchwałą KRRP Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. Projekt zostanie poddany dalszym analizom i konsultacjom zgodnie z wytycznymi dla samorządów zawodowych, odnośnie sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne.

Tematem dwudniowych prac komisji i przedstawicieli izb, z uwagi na przypadający na grudzień 2023 r. koniec cyklu szkoleniowego radców prawnych, była również analiza stanu wykonywania obowiązku zawodowego radców prawnych. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimum 40 punktów szkoleniowych. Osoby uczestniczące w spotkaniu przedstawiły propozycje, w jaki sposób najskuteczniej dotrzeć z informacjami o ofercie szkoleniowej i kończącym się cyklu szkoleniowym do radców prawnych wszystkich okręgowych izb.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego: Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Andrzej Domański z OIRP w Łodzi, Renata Czarnecka z OIRP w Koszalinie, Radosław Pietrzak z OIRP w Zielonej Górze, Tomasz Witulski z OIRP w Poznaniu, Joanna Zimoń-Frankiewicz z OIRP we Wrocławiu oraz Elżbieta Żelazko-Nowosielska z OIRP w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyła także Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła z OIRP w Koszalinie.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Jolanta Bosak, Wicedziekan Rady OIRP w Rzeszowie, Kinga Przybylska-Charif, Kierownik Szkoleń Zawodowych OIRP w Szczecinie, Tomasz Głębocki z OIRP w Opolu,  Urszula Nieborak, Wicedziekan Rady OIRP w Lublinie, Michał Krok, Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie, Tomasz Ogłódek z OIRP w Katowicach, Wanda Wojtiekun z OIRP w Gdańsku oraz Zbigniew Bieńczyk, Wicedziekan Rady OIRP w Białymstoku.

 

Zobacz także