Premiera nowych szkoleń na platformie e-KIRP – harmonogram na marzec

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Przedstawiamy harmonogram szkoleń na marzec.

2 marca 2023 r.

godz. 17.00 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki z omówieniem orzecznictwa z ostatnich lat – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes
godz. 19.00 Odpowiedzialność przebijająca wspólników spółki kapitałowej za zobowiązania spółki – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes

9 marca 2023 r.

godz. 17.00 Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 1 – SSR Andrzej Kurzych
godz. 19.00 Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 2 – SSR Andrzej Kurzych

16 marca 2023 r.

godz. 17.00 Wolność wypowiedzi radcy prawnego a odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność karna
r. pr. dr Michał Leciak
godz. 19.00 Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
r. pr. Piotr Hanaj

23 marca 2023 r.:

godz. 17.00 Krajowy Rejestr Zadłużonych – radca prawny jako aktywny użytkownik systemu – r. pr. Piotr Zimmerman
godz. 19.00 Forma transgranicznych oświadczeń spadkowych. Europejskie poświadczenie spadkowe – SSR Marta Knotz

30 marca 2023 r.

godz. 17.00 Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego – dr Łukasz Węgrzynowski
godz. 19.00 Reprezentacja interesów klienta w związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem – dr hab. prof. Jarosław Zagrodnik

Za każde szkolenie uczestnik może otrzymać 4 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę należy wybrać moduł KIRP Online, następnie KIRP – wykłady online i kliknąć na wybrane szkolenie.

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl oraz poprzez zalogowanie się na platformie www.e-KIRP.pl w zakładce Szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie dostępne są na: https://e-kirp.pl/instrukcje/.

Zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-KIRP.pl, prosimy o kontakt:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 667 141 716

Zobacz także