AIJA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA

International Association of Young Lawyers

Association Internationale des Jeunes Avocats

AIJA jest jedyną międzynarodową organizacją przeznaczoną dla prawników do 45 roku życia. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Jednym z głównych założeń AIJA jest tworzenie możliwości rozwoju, edukacji oraz nawiązywania nowych kontaktów zawodowych dla prawników stojących na początku swojej drogi zawodowej. Do zadań AIJA należy też promowanie podstawowych zasad prawa w tym stanie na straży zasady praworządności oraz praw człowieka. AIJA wspiera także dialog międzykulturowy – zarówno pomiędzy swoimi członkami, jak i pozostałymi uczestnikami życia środowisk prawniczych. Społeczność AIJA opiera się na różnorodności – kulturowej i zawodowej.

Obecnie AIJA zrzesza ok. 4000 członków wraz z innymi osobami i organizacjami aktywnie ją wspierającymi w 90 krajach – uwzględniając ok. 60 członków w kategorii podmiotów zbiorowych („collective members”) w tym samorządów prawniczych. Prace w AIJA koordynuje 20 stałych komisji o charakterze naukowym, które zajmują się m.in. organizacją wydarzeń naukowych na całym świecie, pozostają też w stałym kontakcie z członkami organizacji. Do AIJA mogą wstępować również indywidualni studenci prawa.

Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła decyzję o przystąpieniu do tej organizacji w grudniu 2017 roku.

Siedziba:

Adres: Avenue de Tervueren 231, BE-1150 Brussels

Strona internetowa: https://www.aija.org/en/