ECLA

Europejskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw ECLA

The European Company Lawyers Association

Europejskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw ECLA jest organizacją międzynarodową, skupiającą samorządy i stowarzyszenia reprezentujące interesy prawników wykonujących zawód w formie umowy o pracę. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii, a od 1990 roku, na podstawie królewskiego dekretu, stała się stowarzyszeniem prawa belgijskiego.

Do podstawowych celów działalności ECLA należy reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na forum europejskim i międzynarodowym, rozwijanie centrów nauki, dokumentacji oraz kontaktów wspierających wymianę informacji pomiędzy członkami, organizacja spotkań, konferencji i seminariów na tematy prawnicze, w szczególności związane z Unią Europejską oraz promocja badań i studiów nad prawem, zwłaszcza poprzez publikacje naukowe.

Siedziba:

36 rue Ravenstein,
1000 Bruksela, Belgia
www.ecla.org

Dokumenty i materiały do pobrania:

Statut