FBE

Federacja Adwokatur Europejskich

Federation of the European Bars
La Fédération des barreaux d’Europe

Federacja Adwokatur Europejskich FBE powstała jako sukcesor Konferencji Głównych Samorządów Prawniczych Europy zapoczątkowanej w 1986 roku. W odróżnieniu od innych międzynarodowych organizacji prawniczych, członkami Federacji mogą być także regionalne i lokalne samorządy prawnicze.

FBE skupia się na ułatwianiu wzajemnych kontaktów między izbami adwokackimi i radcowskimi na poziomie lokalnym. Trzy razy w roku organizowane są kongresy FBE: w lutym zawsze w Barcelonie, podczas którego Prezydencja ustala plan działania na nadchodzący rok, w maju, podczas którego następują wybory do organów Federacji oraz w październiku, gdzie tradycyjnie część konferencji poświęcona jest problematyce kształcenia prawników w Europie. W ramach FBE działa pięć stałych komisji problemowych (dostęp do wymiaru sprawiedliwości, etyka zawodowa, prawa człowieka, kształcenie zawodowe, samorządy basenu Morza Śródziemnego) i trzy komisje tymczasowe (samorządy wschodnie, organizacja i działalność samorządów, przyszłość zawodu prawnika).

Siedziba:

Sekretariat Prezydencji:

Marta Cuadrada
Ilustre Colegio d´Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
08037 Barcelona
Hiszpania
Tél. +34 93 4961921
Fax: +34 93 4879418
e-mail: fbe@icab.es

Sekretariat komisji i grup roboczych:

Philippe Loew
Ordre des Avocats de Strasbourg
3, quai Jacques Sturm
67000 Strasbourg
Francja
Tel.: +33 3 88371266
Fax : +33 3 88368752
e-mail: commissions@fbe-strasbourg.eu
www.fbe.org