Aktualności

09 grudnia 2021 r.

Już jest! Pierwszy odcinek serii prawniczych filmów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, przybliżający najmłodszym zawód radcy prawnego oraz to, jakie mają prawa i obowiązki, i jak mogą ich dochodzić. W ramach projektu z zakresu edukacji prawnej realizowanego przez KIRP planowane jest nagranie 12 filmów edukacyjnych poruszających zagadnienia prawne. Więcej

 

02 marca 2021 r.

Rozpoczęła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

 

11 lutego 2021 r.

Miło nam poinformować Państwa, że wznawiamy Konkurs Akademii Wiedzy o Prawie. VI Edycja Konkursu odbędzie się w formie on-line. Szczegółowe informacje już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszej strony: kirp.pl 

 

11 marca 2020 r.

Poniżej publikujemy pismo Wiceprezesa KRRP pana Leszka Korczaka w sprawie zawieszenia do odwołania V edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie.

Pismo Wiceprezesa KRRP ws zawieszenia Akademii – Konkursu

 

10 marca 2020 r.

W tegorocznym konkursie organizowanym przez KRRP wzięło udział łącznie 449 uczniów ze szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych z 75 placówek szkolnych.

W tym ze szkół podstawowych 253 uczniów i ze szkół ponadpodstawowych 196.

Do etapu II – okręgowego zakwalifikowało się 297 uczniów ogółem, w tym ze szkół podstawowych 172 uczniów i ze szkół ponadpodstawowych 125.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i, po raz drugi, szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

W I etapie uczestnicy wypełniali test jednokrotnego wyboru, wypełniany był online.
Po wypełnieniu testu można było zdobyć maksymalnie 50 punktów otrzymując 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.

Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 minut.

Uczniowie szkół podstawowych uzyskiwali średnio wynik 38,30 punktu, a szkół ponadpodstawowych – 37,90 punktów. Wypełnienie testu uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom zajmowało średnio 13 minut i 54 sekund. Uczniowie szkół ponadpodstawowych odpowiadali na pytania średnio w ciągu 16 minut i 36 sekund.

Etap II ­– okręgowy Akademii – Konkursu odbędzie się 19 marca 2020 r. o godzinie 10.00 i będzie przeprowadzony w siedzibach lub innych miejscach wskazanych przez poszczególne  OIRP i będzie polegał na pisemnym rozwiązaniu kazusu i ustnej odpowiedzi na wylosowane pytanie.

Etap III – centralny (finałowy) Konkursu zaplanowano na 29 kwietnia br. w Warszawie.

 

Udostępniamy Koordynatorom ds. edukacji prawnej link do arkusza zwierającego dane szkół, które przystąpiły do bieżącej edycji Akademii Konkursu:

https://konkursakademia.pl/arkusz.php

 

06.03.2020 r.

Panel dostępu online do informacji o kwalifikacji to:

https://konkursakademia.pl/koordynator.php

 

04.03.2020 r.

Wyniki Konkursu dla szkół są dostępne po ponownym zalogowaniu i zostaną rozesłane drogą mailową na adresy wskazane przy rejestracji.

https://konkursakademia.pl

 

28.02.2020 r.

Etap I – szkolny – Konkursu kolejny raz został zrealizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, do której zalogowali się Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole podając dane uczestników. W tegorocznym Konkursie zorganizowanym przez KRRP wzięło udział 439 uczniów ze szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych z 75 placówek szkolnych.

Szkoły: Liczba Uczniowie: Liczba
OIRP Białystok – Podstawowa 5 OIRP Białystok – Podstawowa 27
OIRP Białystok – Ponadpodstawowa 1 OIRP Białystok – Ponadpodstawowa 8
OIRP Gdańsk – Podstawowa 4 OIRP Gdańsk – Podstawowa 55
OIRP Gdańsk – Ponadpodstawowa 1 OIRP Gdańsk – Ponadpodstawowa 1
OIRP Katowice – Podstawowa 4 OIRP Katowice – Podstawowa 14
OIRP Katowice – Ponadpodstawowa 1 OIRP Katowice – Ponadpodstawowa 1
OIRP Kielce – Podstawowa 7 OIRP Kielce – Podstawowa 47
OIRP Kielce – Ponadpodstawowa 2 OIRP Kielce – Ponadpodstawowa 5
OIRP Koszalin – Podstawowa 1 OIRP Koszalin – Podstawowa 3
OIRP Kraków – Ponadpodstawowa 1 OIRP Kraków – Ponadpodstawowa 4
OIRP Łódź – Podstawowa 3 OIRP Łódź – Podstawowa 13
OIRP Łódź – Ponadpodstawowa 2 OIRP Łódź – Ponadpodstawowa 5
OIRP Opole – Podstawowa 1 OIRP Opole – Podstawowa 8
OIRP Opole – Ponadpodstawowa 1 OIRP Opole – Ponadpodstawowa 3
OIRP Poznań – Podstawowa 5 OIRP Poznań – Podstawowa 31
OIRP Poznań – Ponadpodstawowa 7 OIRP Poznań – Ponadpodstawowa 51
OIRP Rzeszów – Podstawowa 3 OIRP Rzeszów – Podstawowa 4
OIRP Rzeszów – Ponadpodstawowa 4 OIRP Rzeszów – Ponadpodstawowa 19
OIRP Warszawa – Podstawowa 7 OIRP Warszawa – Podstawowa 41
OIRP Warszawa – Ponadpodstawowa 4 OIRP Warszawa – Ponadpodstawowa 31
OIRP Wrocław – Podstawowa 6 OIRP Wrocław – Podstawowa 23
OIRP Wrocław – Ponadpodstawowa 3 OIRP Wrocław – Ponadpodstawowa 36
OIRP Zielona Góra – Podstawowa 2 OIRP Zielona Góra – Podstawowa 9
Razem 75 Razem 439

 

27.02.2020 r.

Zakończył się I etap Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Etap I – szkolny – przeprowadzony został w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i składał się z części pisemnej (testu).
Pierwszy etap – szkolny odbył się w dniu 27 lutego 2020 roku.
Uczniowie szkół podstawowych przystąpili do Konkursu o godzinie 11.00 natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych o godzinie 13.00.

 

24.01.2020 r.

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2019/2020

22 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna, V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole, podając dane uczestników tegorocznej Akademii.

Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach okręgowych izb radców prawnych lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.
Spośród uczestników troje uczniów (ze szkół podstawowych) oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.
Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się 27 lutego 2020 r.
o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych oraz
o godzinie 13.00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Drugi etap – okręgowy  – odbędzie się 19 marca 2020 r.
o godzinie 10.00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r.
o godzinie 10.00 w Warszawie.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należy:

  1. propagowanie idei Akademii – Konkursu,
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Akademii — Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
  3. rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Akademii – Konkursu,
  4. wybór Komisji Centralnej Akademii, przeprowadzającej III Etap Akademii – Konkursu,
  5. powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
  6. inne zadania wskazane przez Organizatora.

Film o konkursie można obejrzeć tutaj.