Eksperci KRRP w Senacie o zmianach w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym

Podczas dzisiejszego posiedzenia połączonych senackich Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Praworządności i Petycji przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawili stanowisko samorządu radcowskiego w sprawie zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Radca prawny Tomasz Scheffler zwrócił uwagę na fakt, że zapowiadana nowela utrwala nieprawidłową konstrukcję pozwalającą na reprezentowanie dziecka w toku postępowania sądowego przez osoby, które nie są profesjonalnymi pełnomocnikami. Na pilną potrzebę ustanowienia profesjonalnego „pełnomocnika dziecka” w postępowaniu sądowym, samorząd radców zwracał uwagę już wcześniej.

Eksperci Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP podkreślali też konieczność zmiany w KPC, która wprowadzi obowiązkowy udział psychologa w przesłuchaniu dziecka.

 

Zobacz także