Europejska Konwencja Praw Człowieka – seminarium

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Komisja Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych zaprasza do udziału w dyskusji pt.: „Jaka przyszłość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w 30 lat po jej ratyfikacji przez Polskę?”.

Dyskusja odbędzie się w 21 czerwca 2023 roku w godz. 18.00 – 20.00 w Ośrodku Szkoleniowym OIRP w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 3.

Wezmą w niej udział:

1) prof. Karolina Wierczyńska – Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego,
2) r. pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska – w latach 1993-2018 prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
3) r. pr. Justyna Chrzanowska – w latach 2012-2018 Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przewodnicząca międzyresortowego zespołu do spraw ETPC,
4) prof. Adam Wiśniewski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Dyskusję moderuje: r. pr. Mirosław Wróblewski – przewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych, członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions.

Seminarium poświęcone będzie m.in. roli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do polskiego systemu prawnego, wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i związanym z tym problemom wynikającym z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (szczególnie w sprawach o sygn. akt K 6/21 oraz K 7/21), a także praktycznym wyzwaniom stojącym dzisiaj przed radcami prawnymi i sądami w tym obszarze.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: stanczak.michal75@gmail.com lub telefonicznie : +48 609 004 015.

Zobacz także