Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada podniesienie stawek za „urzędówki”

„Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wszcząć prace mające na celu wydanie nowych rozporządzeń w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu” – informuje resort w piśmie skierowanym do Włodzimierza Chróścika, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. To rezultat m.in. starań samorządu radców prawnych, który od dawna prowadził rozmowy z resortem w kwestii wynagrodzeń pełnomocników z urzędu.

– Cieszę się, że resort sprawiedliwości podziela naszą argumentację i zamierza wyrównać stawki za pomoc z urzędu ze stawkami w tych samych sprawach dla radców prawnych ustanowionych pełnomocnikami z wyboru – mówi Włodzimierz Chróścik. – To będzie znacząca zmiana dla tysięcy radców prawnych w Polsce. Ale to nie koniec naszych rozmów z ministerstwem. Będziemy dalej zabiegali również o to, żeby zwłaszcza najniższe ryczałtowe stawki nie tylko zostały zrównane, ale również podniesione i odpowiadały wartościom rynkowym – bo od wielu lat pozostają na tym samym, niskim poziomie. Konieczne jest również wprowadzenie mechanizmu waloryzacji stawek. Dlatego planujemy kontynuację naszych spotkań i rozmów z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości i będziemy starali się osiągnąć kompromis i porozumienie co do wysokości nowych stawek.

Zobacz także