Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Forum Młodych Radców Prawnych – Gdańsk, 5-7 listopada 2021

Forum Młodych Radców Prawnych – Gdańsk, 5-7 listopada 2021

Za nami V  Forum Młodych Radców Prawnych – wydarzenie, które co roku konsoliduje i integruje młodych i najbardziej zaangażowanych przedstawicieli środowiska radcowskiego, którzy zostali laureatami konkursu na najciekawsze pomysły w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych oraz zmian w obszarze szkolenia aplikantów radcowskich.

 

Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych pomysłów związanych z działalnością radcowską na rynku prawniczym. Skierowany jest do radców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a w dniu zgłoszenia wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Przedsięwzięcie to jest cyklicznie organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, w tym roku przy udziale Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który pogratulował zwycięzcom konkursu i podsumował tegoroczną jego edycję. Omówione zostały również najciekawsze prace konkursowe i pomysły dotyczące zmian w zakresie działalności radców na rynku prawniczym. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący i Członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Komisji Aplikacji KRRP  oraz laureaci organizowanego w ramach Forum konkursu.

– Forum to trzy dni inspirujących spotkań, wzajemnego poznawania się, wymiany myśli i doświadczeń. Jest to również czas na spotkania w mniej formalnych okolicznościach, czas budowania relacji i zaangażowania, które są niezbędne w kontekście rozwoju naszego samorządumówił Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas spotkania uczestnicy odnosili się m.in. do kwestii wprowadzanych zmian w zakresie aplikacji radcowskiej. Temat ten był również najczęściej poruszanym zagadnieniem wśród propozycji zmian zgłoszonych przez uczestników konkursu. Konkluzja była jedna: mniej wykładów, więcej ćwiczeń, większy nacisk na praktykę i wymianę doświadczeń, również w obszarze międzynarodowym. Podkreślano także znaczenie relacji patron–aplikant jako ważnego aspektu w procesie kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności przez aplikantów. Przedmiotem rozważań była również kwestia związana z koniecznością zaangażowania młodych radców w prace samorządu, a także inicjatywy dotyczące potrzeby wsparcia młodych radców przez samorząd u progu ich kariery zawodowej.

– Dbałość o wspieranie rozwoju zawodowego i stałe podnoszenie kompetencji jest koniecznością, szczególnie w przypadku naszej grupy zawodowej – mówiła Aleksandra Gibuła, Wiceprezes KRRP, nadzorująca działalność samorządu m.in. w zakresie doskonalenia zawodowego i promocji zawodu. – Samorząd w tej kwestii realizuje wiele działań skierowanych zarówno do radców prawnych jak i aplikantów, takich jak szkolenia stacjonarne, e-learningowe i webinary – dodała.

Ważnym głosem wśród propozycji przedstawianych przez młodych radców były również tematy związane z dostępnością do specjalistycznych, interdyscyplinarnych i zagranicznych szkoleń, kursów z zakresu kompetencji miękkich, szkoleń językowych, a także tematy związane z nowymi technologiami (np. legitymacje branżowe w aplikacji mObywatel) czy cyberbezpieczeństwem (bezpieczeństwo danych i dostępu do dokumentów) jako kluczowe kwestie w pracy radcy prawnego. Uczestnicy podkreślali również potrzebę rozwijania networkingu i stworzenia stałej wirtualnej przestrzeni jako forum wymiany myśli i wzajemnego wsparcia w zakresie specjalistycznych, wąskich dziedzin prawa.

– To niezwykle budujące, że najmłodsi stażem członkowie naszego samorządu poświęcają swój czas i energię, aby  aktywnie  uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego środowiska i zawodu. Jako społeczność radcowska zdajemy sobie sprawę, iż aby dalej się rozwijać, musimy być otwarci na bieżące  sugestie i propozycje zmian, zarówno w tak kluczowych kwestiach jak aplikacja radcowska, czy zasady łączenia działalności radcy prawnego z inną działalnością gospodarczą, jak również w tych dotyczących charakteru i obszaru szkoleń, zasad wynagradzania, współpracy i networkingu. To stanowi łącznik pokoleniowy członków samorządu, dzięki któremu nasza tradycja idzie równym krokiem ku nowoczesności – powiedział Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP, nadzorujący sprawy związane z aplikacją, a także etyką i wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Po zakończonych spotkaniach i pracach w grupach roboczych uczestnicy Forum zwiedzali m.in. gdańską starówkę.