Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire”. Jak składać wnioski o pomoc finansową?

Członkowie samorządu radców prawnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej, mogą przez cały rok składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności: leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług medycznych.

Środki na pomoc finansową pozyskiwane są w ramach działalności Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz informację dotyczącą uzyskania pomocy finansowej we właściwej miejscowo, Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie niezbędne załączniki dostępne są do pobrania na stronie fundacji pod linkiem: https://subsidio-venire.kirp.pl/pomagamy/wnioski-o-przyznanie-pomocy/

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, że pomoc będzie przyznawana w ramach posiadanych środków.

Zobacz także