Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża negatywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o rozpoczęcie rzeczywistej i efektywnej debaty nad przywróceniem stanu praworządności w Polsce.

Poniżej prezentujemy pełną treść stanowiska. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zobacz także