I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Krajowa Izba Radców Prawnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, a także Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

Rejestracja biernego udziału w konferencji trwa do 30 listopada 2015 r.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: konferencja.pocztowa2015@wpia.uni.lodz.pl.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie internetowej Konferencji.  http://wpia.uni.lodz.pl/konferencjappsp  

Zobacz także