II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich: 24-26 kwietnia 2015 r.

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, którego organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

W Forum wzięło udział 57 aplikantów radcowskich, po trzy osoby z każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Samorząd radcowski reprezentowali prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezesi KRRP Ewa Stompor-Nowicka, Zbigniew Pawlak, Arkadiusz Bereza, Włodzimierz Chróścik, dziekani i wicedziekani rad okręgowych izb radców prawnych oraz kierownicy szkolenia aplikantów.

Uroczysta inauguracja Forum miała miejsce w gmachu Filharmonii Szczecińskiej z udziałem prezesa Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Szczecinie, przedstawicieli szczecińskich zawodów zaufania prawniczego: ORA oraz Izby Notarialnej, przedstawiciela prezydenta m. Szczecin i innych znakomitych gości.

Wydarzenie otworzyła dziekan Rady OIRP w Szczecinie Alicja Kujawa, która zaznaczyła, że celem Forum nie jest uzyskanie jednoznacznych i kategorycznych odpowiedzi, ale wymiana myśli i doświadczeń, co prowadzić ma do dalszego doskonalenia aplikacji. Podkreśliła zaangażowanie aplikantów w organizację Forum.

W przesłaniu do aplikantów, prezes KRRP Dariusz Sałajewski podkreślił konieczność stałego zdobywania przez radców prawnych zaufania publicznego u odbiorców usług prawniczych.

Pierwsze Forum zorganizowane w 2014 r. odbyło się pod hasłem „Po co aplikantowi aplikacja”. Warsztaty, w których uczestniczyli wtedy aplikanci dotyczyły problemów tajemnicy zawodowej, szeroko pojętej odpowiedzialności aplikanta, zatrudnienia, wynagrodzenia a także miejsca aplikanta w samorządzie radcowskim.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum był „Warsztat pracy aplikanta”.

Wykład inauguracyjny wygłosił radca prawny Piotr Staroń, który mówił o budowaniu warsztatu pracy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z klientem.

Podsumowanie warsztatów, odbywanych w trzech grupach, które pracowały nad tematami: praktyki sądowe, relacje  z patronem, rola wykładowcy w zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych, nastąpiło w części panelowej, moderowanej przez prezesa KRRP w latach 2007-2013 Macieja Bobrowicza.

Zdjęcia: Tomasz Pasula

Zobacz także