Cykl wykładów

Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym – piszą organizatorzy cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych.

Podczas wykładów w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie mówić będą wyjątkowe profesorki/profesorowie i nauczycielki/nauczyciele akademiccy – prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Katarzyna Sękowska Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, INP PAN, dr Adriana Bartnik z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu

Zobacz także