II posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

13 i 14 stycznia br. w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji. Na posiedzeniu podjęto decyzje dotyczące powołania komisji stałych KRRP, określeniu ich zadań oraz zasad funkcjonowania. Ustalono także zakres obowiązków członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zgodnie z postanowieniami z poprzedniego posiedzenia, KRRP wybrała 10 zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zdecydowano o powołaniu 6 komisji stałych:

  • Komisja Aplikacji, której przewodniczy r.pr. Anna Ignaczak (OIRP Koszalin),
  • Komisja Etyki i Wykonywania Zawody, której przewodniczy r.pr. Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń),
  • Komisja Integracji, której przewodniczy r.pr. Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów),
  • Komisja Praw Człowieka, której przewodniczy r.pr. Magdalena Witkowska (OIRP Gdańsk),
  • Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego, której przewodniczy r.pr. Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa)
  • Komisja Zagraniczna, której przewodniczy r.pr. Jędrzej Klatka (OIRP Katowice).

Pełne składy Komisji dostępne w zakładce: KOMISJE STAŁE KRRP

Wybrano skład Krajowego Zespołu Wizytatorów. Przewodniczącą została r.pr. Hanna Chabros (OIRP Lublin), a jej zastępcą r.pr. Jacek Klimowicz (OIRP Białystok). Pełny skład: KZW

Przewodniczącym Kapituły Funduszu Seniora został ponownie r.pr. Mieczysław Humka (OIRP Łódź). Pełny skład: KFS

Kierownikiem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji wybrano r.pr. Rafała Stankiewicza (OIRP Warszawa), kierownikiem Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych został r.pr. Andrzej Domański (OIRP Łódź), a dyrektorem Centrum Mediacji Gospodarczej – r.pr. Cezary Jezierski (OIRP Olsztyn).

Powołano ponadto Radę Programową Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, kolegium redakcyjne kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty naukowe”, a także zastępcę redaktora naczelnego oraz stałych członków redakcji dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Wprowadzono zmiany do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Drugiego dnia Krajowa Rada debatowała o koncepcji obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych. Zdecydowano, m.in. o ustanowieniu medalu pamiątkowego z tej okazji oraz zasadach jego przyznawania.

Skany uchwał zostaną opublikowane w Bibliotece Prawa Samorządowego jeszcze w tym tygodniu.

Zobacz także